Vad gör en servicetekniker?

Vad gör en servicetekniker?

Servicetekniker, mer exakt fältservicetekniker är ett yrke där du behöver en utbildning, det är också viktigt att genomgå rätt utbildning. Så vill du bli servicetekniker i Hässleholm skulle jag rekommendera dig att söka upp vart din närmaste utbildning finns.

Så vad gör du som servicetekniker? Servicetekniker utför periodiskt underhåll och reparationer. De utför också korrigerande och förebyggande underhåll, ser till att rätt förfaranden följs och att de uppfyller rättsliga krav och säkerhetskrav. Servicetekniker kan arbeta både hos kunderna och i företagets verkstäder. Servicetekniker måste kunna lösa praktiska problem under tidspress.

Fältservicetekniker är inget lätt jobb, men det kan vara riktigt roligt om du kommer bra överens med människor, gillar att arbeta självständigt men ändå ingår i en grupp av kompetenta yrkesmän. Vad jag menar med detta är att du måste arbeta självständigt med dina uppgifter utan att ha alltför mycket vägledning från din chef om hur du ska utföra dem, även om det kan behövas viss vägledning för mer komplexa problem. Men du måste också arbeta i teamet, vilket innebär att en servicetekniker kan erbjuda stöd till en annan om de behöver hjälp. Servicetekniker förväntas kunna följa instruktioner som ges av chefer eller ledare, se till att deras handlingar är säkra och sedan utföra uppgiften med effektivitet.

Servicetekniker har ett stort ansvar på sitt arbete. De måste alltid tänka på säkerheten först! Servicetekniker ansvarar för hälsa och säkerhet i sina egna enheter samt för att hantera kundernas egendom försiktigt så att den inte skadas eller går förlorad. Servicetekniker bör hålla sig informerade om ny teknikutveckling, tekniska standarder och lagändringar som kan påverka dem när de utför sina arbetsuppgifter. Servicetekniker kan antingen arbeta i organisationens lokaler på företagets område eller arbeta utomhus och vara en del av en mobil arbetsstyrka som besöker kunderna. Servicetekniker måste vara flexibla och villiga att resa mycket vid vissa tillfällen, men det är inte alltid fallet, särskilt inte om du arbetar i företagets verkstad.

Kommentarer är stängda.